Kom med bidrag fra ditt eget distrikt, plukk ut noen få av dine favoritt-turer, vi tar gjerne imot innlegg med ideer til fine dagsturer!

Hub-biking.no skal være et levende nettsted der sykkelentusiaster fra hele Norge kan dele ruteforslag og turideer med hverandre.
Her er det plass for et stort spekter av sykling, både for den korte barnevennlige søndagsturen og til den småkrevende terrengsykkelturen. Hva ville du vist fram om du hadde syklister på besøk – hva ville du foreslått for folk som er nysgjerrig på å sykle i dine trakter..?

Slik skriver du et innlegg på Hub-biking.no

Konseptet går ut på å lage en kort og inspirerende beskrivelse på noen få (to til fem) sykkelturer ut fra en by, tettsted, eller grend som egner som for sykling.

 • Turene bør starte og slutte samme sted, altså fra samme «nav»
 • Det skal være dagsturer som folk flest bør kunne klare, distanse gjerne i størrelsesorden 10 til 60 km
 • Det er fint med variasjon i vanskelighetsgrad på turene som blir beskrevet, for eksempel to lette og en som er middels krevende
 • Turene bør fortrinnsvis gå på veier med liten/minimal biltrafikk, det gjør turene både tryggere og triveligere

Noen få punkter du bør ha med i teksten

Foruten navnet på stedet/navet som turene går ut fra, er det fint med et par linjer om stedet og hva som kjenne tegner det og naturen og sykkelmulighetene i området.

 • Ha gjerne et navn på turen som sier litt om hva den handler om: «utsikts-runden», «strandturen», «museumsturen», «elvelangs», etc.
 • Ha med noen få (gjerne fire til seks) av stedsnavnene som passeres på turen, slik at leseren kan følge turen på kartet
 • Ha med distanse på turen
 • Ha med en vanskelighetsgrad-vurdering av de forskjellige turene;
 • enten «svært lett», «lett», «lett til middels krevende», eller «krevende»
 • til slutt en kort beskrivelse av turen, hvor du nevner et par høydepunkter, spesielle vanskeligheter (f. eks et stiparti eller lang motbakke), utsiktsteder, en spesielt anbefalt avstikker, en anbefalt kafe underveis, etc.
 • vedlegg gjerne et bilde om du har, men dette er ikke et krav. Få i så fall med hvor bildet er tatt, og hvilke av de nevnte turene det er snakk om.

Når du har gjort dette sender du tekst og bilder til steinar(@)grotterod.no.

Lysakerelva. Foto: Øyvind Wold