Hovedsykkelveinettet i Oslo

Oslo har et godt oppmerket nett av sykkelstier.

Det er både Oslo Kommune og Statens Vegvesen som har ansvaret for vedlikehold og utbygging av nettet.

Kartet kan lastes ned her. (1,9 Mb)

Andre kart fra Oslo