Kort om Oslo

Oslo (mellom 1624 og 1925 Christiania, fra 1877/1897 også skrevet Kristiania) er Norges hovedstad og største by. Fylket og by-kommunen ligger i det sentrale Østlandsområdet, innerst i Oslofjorden og har 613 285 innbyggere (pr. 1. januar 2012).

Sammen med 10 nærliggende kommuner utgjør tettstedet et sammenhengende storbyområde med 906 681 innbyggere (pr. 1. januar 2011), hele Stor-Osloregionen hadde 1 471 677 innbyggere (pr. 1. januar 2012). Nabokommunene er Bærum og Ringerike i vest, Lunner i nord, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog og Enebakk i øst, og Ski og Oppegård i sør.

Oslo er, som eneste norske kommune, også et fylke, og står dermed i en spesiell situasjon når det gjelder lokal forvaltning.

Kilde: Wikipedia